Aylar: Kasım 2015

Kış Gelmeden Masrafsız Kış Kredisi Fırsatı Garanti’den

Kasım ayının son haftasına geldiğimiz halde kış sezonu henüz başlamadı. Güneşli ve ılık günler devam ediyor ama kısa süre sonra zorlu kış şartları başlayacak ve büyük ihtimalle 2016 yılının Mart ayına kadar da soğuk ve karlı buzlu günler devam edecek. Dolayısıla başta ısınma giderleri olmak üzere kışa özgü masraflar her kesimden insanın kapısını çalacak.

Garanti Bankası zorlu kış şartlarına karşı şimdiden tedbirli davranmak isteyen müşterileri için Kış Kredisi kampanyasının startını bu yıl erken verdi. Dosya masrafsız özelliğiyle hemen dikkati çeken kampanyada cazip faiz oranlarıyla düzenlenmiş 15.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar kredi dilimleri dikkat çekiyor. üstelik Garanti Kış Kredisi’nden 36 aya kadar vadelerle yararlanmak da mümkün…

Garanti Bankası Kış Kredisi kampanyasından 15.000 TL tutarında krediyi 36 ay vadeyle kullananlar için aylık % 1.44 faiz oranı uygulanıyor. Bu tutarda kredi kullananların aylık 563 TL taksitler halinde geri ödeme yapması yeterli oluyor. 36 ay vadeyle 20.000 TL kış kredisi kullanılması halinde aylık faiz oranının % 1.42’ye indiğini görüyoruz. Aylık taksit ödemesi ise 747 TL oluyor. Kredinin 25.000 TL olarak kullanıldığı seçenekte ise faiz oranı % 1.42’de kalırken aylık taksit 931 TL olarak gerçekleşiyor.

Yukarıda saydığımız kredi tutarı ve vade seçeneklerinin tamamında kredi tahsis ücreti, dosya masrafı gibi bir isim altında herhangi bir masraf alınmadığını belirtelim. Başka bir deyişle kredininin kullanılması aşamasında herhangi bir kredi tahsis ücreti masrafı istenmiyor.

Tags : , , , ,

Konut Kredisi Çekmeden Önce Mutlaka Okuyun

Konut kredilerinde yeni dönem başladı. İhtiyaç kredisi sözleşmelerinin ardından konut kredisi sözleşmelerinde de tüketiciyi koruyan yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bankalardan konut kredisi kullanmak isteyenlerin yeni düzenlemeleri mutlaka okuyup bilgilenmesi gerekiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 6 ay sonra belirlenen “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”ne göre, başta bankalar olmak üzere tüm konut finansmanı kuruluşları, kredinin koşullarını içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce müşteriye vermek zorunda olacak. Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecek.

Kredi kullanıcısının yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yapılamayacak. Müşterinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, banka tarafından kabul edilecek. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak ve zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı olacak. Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Konut kredisi kullanan müşteri, bankaya borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Bu hallerde, banka, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.

Erken Ödeme Tazminatında Yeni Düzenleme

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, banka, kredi kullanandan erken ödeme tazminatı talep edebilecek.

Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından bankaya erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde & 1’ini, aşanlarda ise yüzde 2’sini geçemeyecek. Erken ödeme tazminat tutarı hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacak. Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanırken, tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu tarih tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecek.

Konut kredilerinde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde, kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilecek.

Konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecek. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihteki oran, tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek.

Temerrüd ve Masraflar

Kredi kullananın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda banka, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak bankanın bütün edimlerini ifa etmiş olması ve kredi kullananın da birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için kredi kullanan kişiye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Konut kredisi sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının yer alması zorunlu olacak. Faiz oranının değişken olarak belirlendiği konut kredisi sözleşmelerinde, banka, sözleşme öncesi bilgi formuna ek olarak borçlanma faizinde önemli bir artış olmasının doğurabileceği olası riskler göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek yeni bir yıllık maliyet oranına ilişkin bilgiyi vermek zorunda tutulacak.

Konut kredisi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin geri ödenmesi ile kapanacak. Kredi kullananın açık talimatı olmaksızın konut kredisi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı açılamayacak.

Konut kredisi sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecek.

Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için banka tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak banka olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemeyecek. Kredi kullanan kişinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği kendisine verilecek.

Tags : , , , ,

1.29 Faizli Finansbank Finansçı Kredisi Başvurusu 5030’a

Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu cep telefonundan kolaylıkla yapılabiliyor. Finansçı Kredisi başvurusu yapmak için T.C. kimlik numaranızı 5030’a mesaj atmanız yeterli. Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası aylık % 1.29 faiz oranı ile devam ediyor. Finansçı Kredisi’ne hemen başvurmak için 5030’a kısa mesaj göndermek yeterli oluyor. İnternetten veya Finansbank Şubeleri’nden de ön başvuru yapmak mümkün. İnternet başvurusu için Finansbank internet web sitesinin kullanılması gerekiyor.

Finansbank, son kredi kampanyasıyla yine çok cazip kredi imkanları sunuyor. Kredinin aylık faiz oranı % 1.29. Bu faiz oranı, 12 aya kadar vade 3.000 TL’ye kadar geçerli. Daha uzun vadelerde ve yüksek tutarlarda Finansçı Kredisi kullanmak isteyenler detaylı bilgiye Finansbank şubelerinden ulaşabiliyor.

Cepten kredi onayının alınmasının ardından ya da doğrudan şubeye yapılacak kredi başvurusu için sadece kimlik belgesi isteniyor. Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli sureti kimlik belgesi olarak kabul ediliyor.
Adres bilgileri Adres Kayıt Sistemi’nden otomatik olarak çıkarılıyor. Sistemde güncel adres bilgisinin olmaması durumunda; son üç aya ait sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu hattı faturalarından birinin getirilmesi gerekiyor. Gelir belgesiz olarak ön onay alınamaması durumunda gelir belgesinin istenmesi söz konusu olabiliyor.

Tags : , ,

EnPara Ayda 187 Liraya 5000 Lira Kredi

EnPara ‘açık açık söylüyoruz’ diyor ve ayda 187 Liraya 5000 Lira kredi veriyor. Kıllanan Adam’ın son kredi kampanyasının tanıtımları televizyon ekranlarında ve medyada görülmeye başladı. EnPara’nın mesajı çok net: En avantajlı kredi, yıllık maliyet oranı en düşük olan kredidir. EnPara’nın son kredi kampanyası en iyi maliyet oranlarıyla karşımıza çıkıyor.

Finansbank’ın kuruluşu EnPara’da tüm işlemler internet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle şubeye gitmeye gerek olmuyor. EnPara Sonbahar Kredi kampanyasında 36 ay vadeli olarak 5.000 TL kredi kullananlar ayda 187 Lira taksit ödemesi yapıyorlar. EnPara’da 30.000 Liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanmak mümkün. Tüm vadelerde ve tutarlarda aylık % 1.40 faiz oranı uygulanıyor.

Dosya masrafı ve kredi tahsis ücretinin olmadığı kampanyada sigorta bedeli de ödenmiyor. Kredinin yıllık maliyet oranı ise % 22.13 olarak gerçekleşiyor. EnPara web sitesinde yer alan hesaplama makinesiyle tüm tutar ve vadeler için ne kadar geri ödeme yapılacağını ayrıntılarıyla hesaplayıp görmek mümkün. Örneğin 36 ay vadeli olarak 30.000 TL kullananlar aylık 1.117 Lira geri ödeme yapıyorlar. 36 ay vadeli olarak 10.000 Lira kullanılması durumunda aylık geri ödenecek tutar 372 Lira oluyor. Kredi için 36 aya kadar istenen vadeler tercih edilebiliyor.

Tags : , , , ,

Akbank Sonbahar Kredisi 362 TL Taksitle 10000 Lira

Akbank Sonbahar Kredisi kampanyası 30 Ksaım 2015 tarihine kadar devam ediyor. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaçlar arttı. Akbank her türlü nakit ihtiyacı için uygun koşullarla ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunuyor. Sonbahara özel Akbank ihtiyaç kredisi ile her ihtiyacı zorlanmadan karşılamak mümkün.

Akbank Sonbahar Kredisi ile ayda 362 TL taksitle 36 ay vadeli olarak 10.000 TL kredi kullanmak mümkün. Geri ödemelerini daha sonra yapmaya başlamak isteyenler için 3 ay erteleme seçeneği sunuluyor. 3 ay erteleme seçeneğini tercih edenler kredilerini şimdi kullanıyor ve geri ödemeye Şubat 2016’da başlıyor.

Akbank Sonbahar Kredisi için son başvuru tarihi 30 Kasım 2015. Şubeden ya da Akbank Direkt İnternet ve Akbank Com Tr’den kredi başvurusu yapmak mümkün. Webden ve Direkt İnternet’ten belgesiz, imzasız, hemen kredi başvurusu yapılabiliyor. Şubeden başvuru için kimlik ya da sürücü belgesi, gelir belgesi ve özel sektör çalışanlarından SGK hizmet dökümü isteniyor. Maaş müşterileri sadece kimlik ve sürücü belgeleriyle kredi başvurusu yapabiliyorlar.

Tags : , , , , ,

Seçim Bitti. Doların Durumu Ne Olacak?

Seçim Bitti. Doların Durumu Ne Olacak?

Türkiye’de 1 Kasım’da yapılan erken genel seçimin kesin galiba Akparti oldu. Geçerli oyların yüzde 49’unu alan Akparti, meclisteki çoğunluğu da yeniden ele geçirerek tek başına iktidar oldu. Seçimin bu şekilde bitmesinin hemen ardından bu sonuca mutlu olan yabancılar, dolar satarak Türk Lirası almaya başlayınca doların kısa bir an da olsa 2.85 TL seviyesine kadar gerilediği görüldü. Dolar bozduranların önemli bir bölümünün yerli yatırımcılar olduğu, yabancıların ise kar realizasyonu yaptığı bildirildi.

Ancak, “Daha da düşecek” denilen dolar, bu seviyede çok fazla kalamadı ve 2 Kasım Pazartesi günü akşam üzeri saatlerinde yeniden 2.80 seviyesini aşarak 2.83’e kadar çıktı. 3 Kasım Salı günü ise 2.85 TL seviyesine geldi. Böylece doların 2.70’lere düşeceğini öngörenler, bu defaki tek parti iktidarının 2011 yılındaki gibi olmayacağını görmüş oldular. Doların bir daha 2.70’lere inmeyeceği, hatta ABD’den gelecek verilerle birlikte önümüzdeki günlerde yeniden 3.00 TL’nin üzerine çıkacağı endişesi yayıldı.

Peki, Akparti neden tek başına iktidar olduğu halde dolarda 2011 yılında görülen düşüş bu defa olmadı? 2.60’ları hayal eden yatırımcılar, neden 3.00 TL’nin de üzerine çıkacağı endişesine kapıldılar. Tek parti iktidarına rağmen bu tedirginlik neden oluştu?

Piyasa uzmanları, bu defaki tek parti iktidarının öncekinden farklı olduğu düşüncesini savunuyorlar. Yabancı yatırımcının Akparti – CHP koalisyonunu satın aldığını, tek parti iktidarı öngörmediğini düşünüyorlar. Yabancıla tek parti iktidarına memnun oldu olmasına ama Akparti’nin bu dönemde milli ekonomi politikası uygulayacağı, dolasısıyla dolarda artık serbest düşüş olmayacağından korkuyorlar. Ekonominin başına Ali Babacan’ın geçip geçmeyeceği de henüz bilinmediği ve bu konuda hükümet çevresinden haber alınamadığı için endişeleri devam ediyor.

Tüm bunların üzerine 3 Kasım salı sabahından itibaren başkanlık tartışmasının alevlenmesi tuz biber ekti. Yalçın Akdoğan’ın yaptığı “Bu sisteme artık sığamıyoruz, başkanlık sistemine geçmeyi zorlayacağız” şeklindeki açıklamalar, Borsa İstanbul’daki yatırımcının moralini bozarken borsa düştü, dolar 2.85 seviyesine yeniden dayandı. Tek parti iktidarının ekonomik reformlara odaklanmasını bekleyen yabancı yatırımcılar, hayal kırıklığına uğrayınca dolardaki yükseliş yeniden başladı.

Piyasa uzmanlarına göre önümüzdeki günlerde ve haftalarda başkanlık tartışması siyasi gündeme damgasını vuracak gibi görünüyor. Başkanlık sistemine CHP’nin şiddetle karşı çıkıyor olması, yeni anayasa yapımını güçleştireceği gibi tartışmaların alevlenmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak ABD Merkez Bankası FED’in faiz artış sinyali vereceği her açıklama Türkiye’deki endişeyi artırıyor.

Ayrıca başta Fitch ve Moody’s olmak üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’deki bankacılık sistemine ve özel şirketlerin kısa vadeli borçlarına yönelik olumsuz açıklamaların artması, dolarda bir daha geri dönüş olmayacağı sinyalini veriyor. Özetle, bundan sonrasında tek başına Akparti iktidarı olsa bile, 2011’deki “ekonomi sihirbazı Akparti” dönemine dönmek imkansız gibi görünüyor.

Tags : , , , , ,