Kategori: Finans – Bankacılık Haberleri

Kredi Kartı Taksit Sınırlamasında Yeni Dönem Başladı

Kredi kartında 9 taksit sınırlamasının uzun süredir devam ediyor olması alışverişlerde hayli sıkıntı yaşanmasına neden oluyordu. Hükümetin son yaptığı düzenlemeler sonucunda bazı sektörler için taksit sınırlamasında belli bir esneklik sağlandı ve 12 taksit fırsatı getirildi. 25 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre beyaz eşya, mobilya ve eğitim öğretim sektörlerinde alışveriş yaparken kredi kartı kullananlar, 9 yerine 12 ay taksit avantajından yararlanabilecek. Kuyumculuk sektöründe ise 4 ay taksit uygulaması geçerli olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde bu konuya şu cümlelerle açıklık getiriliyor:

“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise bu süre on iki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.”

Ayrıca, kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemeyecek. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda on iki ay olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeyi iyice incelemeden cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi telekomünikasyon ürünlerinin alışverişinde dikkatli olmak gerekiyor. Aynı şekilde gıda ürünleri, yemek ve akaryakıt alışverişlerinde de daha önceki uygulamanın aynen devam ettiğini ve bu ürünlerde taksit olmadığını aklınızda bulundurmalısınız.

Tags : , ,

Konut Kredisi Çekmeden Önce Mutlaka Okuyun

Konut kredilerinde yeni dönem başladı. İhtiyaç kredisi sözleşmelerinin ardından konut kredisi sözleşmelerinde de tüketiciyi koruyan yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bankalardan konut kredisi kullanmak isteyenlerin yeni düzenlemeleri mutlaka okuyup bilgilenmesi gerekiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 6 ay sonra belirlenen “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”ne göre, başta bankalar olmak üzere tüm konut finansmanı kuruluşları, kredinin koşullarını içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce müşteriye vermek zorunda olacak. Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecek.

Kredi kullanıcısının yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yapılamayacak. Müşterinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, banka tarafından kabul edilecek. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak ve zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı olacak. Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Konut kredisi kullanan müşteri, bankaya borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Bu hallerde, banka, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.

Erken Ödeme Tazminatında Yeni Düzenleme

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, banka, kredi kullanandan erken ödeme tazminatı talep edebilecek.

Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından bankaya erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde & 1’ini, aşanlarda ise yüzde 2’sini geçemeyecek. Erken ödeme tazminat tutarı hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacak. Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanırken, tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu tarih tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecek.

Konut kredilerinde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde, kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilecek.

Konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecek. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihteki oran, tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek.

Temerrüd ve Masraflar

Kredi kullananın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda banka, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak bankanın bütün edimlerini ifa etmiş olması ve kredi kullananın da birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için kredi kullanan kişiye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Konut kredisi sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının yer alması zorunlu olacak. Faiz oranının değişken olarak belirlendiği konut kredisi sözleşmelerinde, banka, sözleşme öncesi bilgi formuna ek olarak borçlanma faizinde önemli bir artış olmasının doğurabileceği olası riskler göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek yeni bir yıllık maliyet oranına ilişkin bilgiyi vermek zorunda tutulacak.

Konut kredisi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin geri ödenmesi ile kapanacak. Kredi kullananın açık talimatı olmaksızın konut kredisi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı açılamayacak.

Konut kredisi sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecek.

Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için banka tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak banka olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemeyecek. Kredi kullanan kişinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği kendisine verilecek.

Tags : , , , ,

29 Ekim Tatili Kaç Gün? Bankalar Açık Olacak mı?

29 Ekim Tatili Kaç Gün? Bankalar Açık Olacak mı?

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasıyla 29 ekim’de de uzun tatil beklentisi zirve yaptı. Kurban Bayramının ilk gününün perşembeye rastlamasına rağmen üç gün fazladan tatil verilmesi nedeniyle bu durumun 29 Ekim’de de olup olmayacağı merakla bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da perşembe gününe rastlamasını dikkate alan kamu çalışanlarında dokuz günlük yeni tatil beklentisi çoğaldı.

29 Ekim tatili bu yıl perşembeye rastladığı için 30 Ekim Cuma günü normalde tatil olmasa da izin alıp 29 Ekim gününü 1 Kasım Pazar akşamına bağlamak mümkün olacak. Memurların zaten izin alacağını tahmin eden hükümetin bu konuda tedbir olarak cumayı tatil ilan etmesi ve 29 Ekim tatilini dört güne çıkartması mümkün… Bu konuda henüz alınmış bir karar yok ama son dönemdeki uygulamalara bakılırsa memurlara “neden olmasın?” dedirtiyor. 30 Ekim Cuma gününün tatile dahil edilmesi halinde o gün kamu bankaları doğal olarak mesai yapmayacak. Sadece özel bankalar hizmet vermeye devam edecek. Borsa İstanbul ve finans piyasaları da dört gün boyunca kapalı olacak.

1 Kasım Pazar günü erken seçimler de olacağı için hükümetin uzun tatili tercih edeceği konuşuluyor. Uzun bir tatil daha verilerek ekonomide son aylarda yaşanan olumsuzlukların seçim öncesi tartışılması ve konuşulması en aza indirgenebilir. İnsanların tatil yörelerine gitmesiyle de seçime katılım oranı düşebilir. Tatil ilan edilmesi durumunda en az 150 bin kişinin Akdeniz’e ve Ege’ye gitmek için yollara düşmesi bekleniyor. Seçime katılım oranının düşük olması, her zaman iktidar partisine yaradığı için 29 Ekim’de dört günlük bir tatilin daha olması ihtimal dahilinde bulunuyor.

Ancak finans piyasalarını düşündüren konu, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) bu ayki toplantısının da 29 Ekim tarihine rastlıyor olması… Amerika’da faiz artırım kararının verilmesi halinde Türkiye piyasaları kapalı olacağı için özellikle dolar kurunun olumsuz etkilenmesinden ve doların yükselişine hakim olmanın zorluğundan çekiniyor finans piyasaları… Merkez Bankası da bayramda olduğu gibi devreye giremeyeceği için dolar kurunun çok yükselmesi halinde tedbir alınamayacağı endişesi hakim…

Sonuç olarak 30 Ekim Cuma günü devlet memurlarının idari izinli sayılması ve tatil ilan edilmesi durumunda kamu bankaları o gün de kapalı kalacak. 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra tatile girilecek ve 2 Kasım Pazartesi gününe kadar bankalarda işlem yapılmayacak.

Tags : , , ,

Türkiye’nin Kredi Notu Düşürülecek mi?

Türkiye'nin Kredi Notu Düşürülecek mi?

Brezilya’nın kredi notu düşürüldü. Sıra Türkiye’de mi?

Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poors’un (S&P) beklenmeyen bir adım atarak Brezilya’nın kredi notunu düşürmesiyle gözler diğer gelişmekte olan ülkelere çevrildi. Uzmanlar ekonomisi zor durumda olan ülkeler arasında Türkiye ve Güney Afrika’nın sırada olduğu yorumunu yapıyorlar. Bundan sonraki kredi notu indiriminin Türkiye ve Güney Afrika’da yapılabileceğine işaret ediyorlar.

Yatırımcı çıkışları hızlanan ve ekonomik büyümeleri hız kesen gelişmekte olan ülkeler şimdi de kredi notlarının düşürülmesi riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Brezilya’nın kredi notunun S&P tarafından yatırım yapılabilir seviyenin altına getirilmesi, diğer gelişen ülkeler için erken uyarısı sistemi anlamına geliyor. Uzmanlara göre parası sert şekilde gerileyen Güney Afrika ve Türkiye’nin çöp seviyesine düşürülmesine çok az kaldı. İkisi de en kırılgan beş ülke arasında yer alıyor.

S&P, Brezilya’nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına getirerek Devlet Başkanı Dilma Rousseff’in yatırımcıların güvenini kazanma ve ülke ekonomisini resesyondan çıkarma çabalarına darbe vurdu. Kredi notunun indirilmesinin ardından Brezilya piyasalarında sert geri çekilme yaşandı. Ülkedeki şirketlerinin borçlanma maliyetlerinde ise artış gözlendi. Brezilya’nın para birimi Real, yılbaşından bu yana % 35’e yakın geriledi.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de, Brezilya’yı yatırım yapılabilirin iki kademe üzerinde BBB seviyesinde, negatif görünümle derecelendiriyor. Ülkenin notunu bir ay önce indiren Moody’s ise yatırım yapılabilir hemen üzerinde Baa3 düzeyinde görüyor. JP Morgan, 2016 yılında Brezilya’nın notunun diğer kuruluşlar tarafından da yatırım yapılabilir seviyenin altına çekileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre notu çöplük seviyesine inecek ülkeler Brezilya ile sınırlı değil. Yatırımcı çıkışları hızlanan ve ekonomik büyümeleri hız kesen gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun ve Euro Bölgesi ülkelerinin notunun baskı altına girebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Brezilya’dan sonraki adaylar, emtia fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle parası değer kaybeden, cari açığını kontrol altına alamayan ve ekonomisi zayıflayan Güney Afrika sıradaki ülkeler arasında. Güney Afrika’nın ardından ikinci riskli ülke ise Türkiye olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, S&P’nin yaptığı bu not indirimi, diğer ülkelerin notları üzerinde not indirimi spekülasyonlarını artıracak.Güney Afrika ve Türkiye ‘çöplük seviyesi’ için aday olarak gösterilirken, AA notuna sahip Çin de yüksek borçları nedeniyle derecelendirme kuruluşlarının radarına girebilecek.

Tags : , , , , ,

Bayram Sonrası ve 2016 İçin Dolar Tahminleri

Finans dünyasında verilen Kurban Bayramı arasının sonuna gelinirken uzun tatil sonrası Amerikan Dolarının hangi seviyeye çıkacağına yönelik tahminler de hız kazandı. Türkiye ekonomisi için dördüncü çeyrek tahminlerini açıklayan uzmanlar, aynı zamanda 2016 yılı için öngörülerini dile getirmeye başladılar.

Çok çeşitli tahminler var ama hepsinin ortak noktası, Amerikan Dolarının Türk Lirası karşısında hızlanarak yükseleceği ve 2016 yılında 3.65 ile 3.85 Lira arasında bir seviyeye çıkacağı… Bu konuda “4 Lira olur” şeklinde tahminler de var ama onlar henüz azınlıkta bulunuyor. Doların Lira karşısında 2.70’lere kadar düşeceği tahminini yapan ise neredeyse hiç yok diyebiliriz.

Bayram tatilinin dokuz günlük süreye yayılması, yabancıları TL’ye geçerek bayram süresince yüksek TL faizinden yararlanmaya yöneltti. Vatandaşın bayram harcamaları için dolar bozdurması da buna eklenince dolar düşme eğilimine girdi şeklinde bir izlenim doğdu. Türk medyası, özellikle ekonomi kanalları TL’deki değer kaybının sonuna gelindiğine işaret eden yayınlar yapmaya başladılar. Türk medyasına göre FED’in faiz arttırmaması, azalan terör eylemleri, Ali Babacan’ın yeniden aday olması, yeniden tek parti ya da mecburi bir koalisyon hükümeti gibi beklentiler doların hızını kesti.

Hayaller böyleydi ama gerçek başka türlü oldu. Türkiye’nin aynı sepette yer aldığı Brezilya Reali, Güney Afrika Randı gibi para birimleri her gün ortalama yüzde 1.5 değer kaybetmeyi sürdürdü. Brezilya Reali 4.15’li seviyelere kadar ulaştı. Bu nedenle çok sayıda analist bayramdan sonra TL’nin değer kaybetmeyi sürdürmesini, kısa vadede 3.10’lu seviyeleri aşmasını bekliyor.

Buna karşılık Türkiye finans medyasının olumlu hayalleri devam ediyor. Seçim sonrası mutlaka bir koalisyon kurulacağı, tek parti iktidarına çok az mesafenin kaldığını gösteren anketler, terör olaylarının da azaldığından dem vurarak Türk Lirasına destek vermeye gayret ediyorlar. ancak Haziran seçimleri öncesi yayınlanan ve “yine tek parti devam edecek” diyen anketlerin yanlış çıkması, yabancı yatırımcıya artık güven vermiyor. Dolayısıyla Türk Lirası bütün olumlu haber yayma çabalarına rağmen baskı altında tutmaya bayramdan sonra da devam edeceğe benziyor.

TL’nin bayram sonrası uzmanlarca ilk etapta 3.10’lu rakamları denemesi bekleniyor. Kasım ayına kadar TL’yi 3’ün altında tutma çabası işe yaramayacak gibi… 29 Ekim tarihinde yapılacak yeni FED toplantısı pariteye dolar yönünde olumlu yansıyor. Gergin ortamda girilecek seçimler ve yine bir hükümet çıkmama ihtimali dolara hiç görülmemiş yeni seviyeler yaşatabilir. Ancak herşeyin yolunda gitmesi durumunda bile 2016 içinde ya da sonlarında doların 4 TL’ye yaklaşması bekleniyor. Ödenmesi gereken kısa vadeli dolar borcu özel sektörün başını ağrıtmaya devam ediyor. Exotic adı verilen gelişen ülke para birimlerindeki önlenemez düşüş, “TL neden bu akımdan ayrı kalsın?” düşüncesi yaratıyor.

Eklenmesi gereken bir diğer nokta ise bir ya da iki yıl içinde USD Euro paritesinin dolar lehine yüzde 20 değer kazanmasının bekleniyor olması. Bu da 1 doların 1.15 euro seviyelerine gelmesi demek. Yani doların euro’dan daha güçlü seviyeye gelmesi… Bu nedenle bir yıl ve üzerinde döviz yatırımı yapmak isteyenlerin euroyu değil doları tercih etmesi öneriliyor.

Tags : , , , , , ,

Asıl Bayramı Dolar Yaptı, 3.06’yı Aştı

Asıl Bayramı Dolar Yaptı, 3.06'yı Aştı

Amerikan Dolarının Türk Lirası karşısındaki yükselişi bayram günlerinde de sürdü. Türkiye piyasaları bayram tatiline girerken yurt dışında açık olduğu için finans piyasalarında Türk Lirası satışları hızlanınca Amerikan Doları’nın TL karşısındaki değeri 3.06’yı aşarak yeni bir rekora ulaştı.

Türkiye’de piyasalar tatil yaparken bu yükselişin sebebi ne? Birkaç sebep sayabiliriz. Birincisi, Türkiye’de uzun bayram tatili var ama yurt dışında tüm finans piyasaları açık bulunuyor. İşlemler de Türk Lirasının aleyhine gelişiyor. Türkiye riskinden kaçmak isteyen yatırımcılar TL bozdurup Dolar alırken TL hızla değer kaybediyor.

Öte yandan Dolar, sadece TL’ye karşı değil, diğer para birimlerine karşı da değer kazanıyor. Bunun sebebi de, FED Başkanı Janet Yellen`in konuşması öncesinde nasıl bir mesaj vereceğinin bilinememesi… Uluslararası piyasalarda dolar / TL rekora koşarken uzmanlar `dikkatli olmakta fayda var` uyarısında bulunuyorlar. Ancak Türkiye’deki finans piyasaları devletiyle, özel sektörüyle uzun bayram tatili yaptığı için doların yükselişine müdahale şansı yok. Tatil yapmayı bu kadar seviyor oluşumuzun ağır bedelleri de var elbette…

Tatilden başını kaldırıp da konuya ilişkin değerlendirme yapan uzmanlar, yeniden 3.0689 seviyesindeki zirveye doğru yükseliş görüldüğünü belirterek “Öncelikle global piyasalarda buna neden olabilecek herhangi bir gelişme görülmüyor. Gelişen ülke para birimlerinde de ABD dolarına karşı önemli bir değer kaybı mevcut değil. Diğer yandan yurtiçi piyasalar tatil olması nedeni piyasada bankalar ve Merkez Bankası yok. Bu nedenle Dolar / TL kurunda oluşan fiyatlar ne kadar hacimli, ne kadar adil yorum yapması zor. Bundan dolayı, global piyasalarda önemli bir gelişme olmadığı sürece dolar kurunda volatil seyirler görebiliriz” diyorlar.

Uzmanların bir kısmı da şu görüşü savunuyor: “Bugün 3.0689 zirvesine doğru hareket görülebileceği gibi, yarın yeniden 3.03 seviyesine doğru gevşemeler de görülebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Teknik olarak 3.0693 direnci kırılırsa bu durumda 3.12 seviyesine doğru hareketler hızlanabilir. Aşağıda 2.9850 güçlü destek olarak izliyoruz. Ancak önemli global gelişme olmadıkça zirve seviyesinin geçilmesini bayram süresince baklanmeyor”

Tags : , , , , , ,