Kategori: Konut Kredileri (Mortgage)

Halkbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Devlet Desteği ile

Kentsel dönüşümden yararlanarak riskli binalarını dönüştürmek isteyenler için Halkbank devlet desteği avantajı sunuyor. Halkbank’tan bu konuda kredi almak isteyen müşterilerin faiz oranlarına devlet desteği sağlanıyor. Böylece düşük faizli kredi olanağıyla kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir binaya sahip olma şansı doğuyor.

Devlet Desteği Ne Kadar?
Halkbank’tan Kentsel Dönüşüm Kredisi kullananlar faizlerde aylık % 0.33 oranında devlet desteğinden yararlanıyorlar. Kullanılan kredinin faizinin bu orandaki kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Böylece normal konut kredisi faiz oranlarına göre indirimli faiz oranları yakalanıyor.

Uygulanan Faiz Oranı Ne? % 0.33 devlet desteğinin düşülmesinden sonra Halkbank’tan kredi kullananlar aylık % 0.80 ya da % 0.82 faiz oranından yararlanıyorlar. 60 aya kadar Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanmak isteyenlere % 0.80 faiz oranı uygulanırken, 61 ay ile 120 ay arasında kredi kullanmak isteyenler % 0.82 oranı üzerinden geri ödeme yapıyorlar.

Devlet desteğinin olması kredi maliyet oranlarını oldukça düşürdüğünden Halkbank Kentsel Dönüşüm Kredisi oldukça avantajlı ve düşük maliyetli bir hale geliyor. Faiz oranının düşük olması ödenecek toplam tutarı ve aylık taksitleri düşürüyor. Böylece kentsel dönüşüm yasasından yararlanmak isteyenler uygun faizli bir kredi imkanına kavuşmuş oluyorlar.

Kredi Tahsis Ücreti Var mı? Kentsel Dönüşüm Kredisi kullananlardan kredi tahsis ücreti de alınmıyor. Bu da Halkbank’ın sunduğu bir diğer önemli avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Tags : , ,

Emekliye TOKİ’den 250 Liraya Ev Başvurular Başladı

Emekliye TOKİ'den 250 TL'ye Ev Başvurular Başladı

TOKİ’nin emekliye 250 TL aylık taksitlerle vereceği binlerce ev için başvurular kabul edilmeye başlandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Emekliye İkinci Bahar Projesi’ kapsamında ilk aşamada 17 ilde inşa edilecek toplam 4.354 konut için 9 – 30 Aralık 2015 tarihleri arasında ön taleplerin alınacağını bildirdi.

Kısa adı TOKİ olan Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanı M. Ergün Turan, “Uygulamasına başladığımız ‘Emekliye İkinci Bahar Projesi’ kapsamında 250 Lira dolayında taksitle konut sahibi olmak isteyen emeklilerimizin kimlik kartları ile ilgili bankalara başvurularını yapabilecekler. Hedefimiz, hiç konut sahibi olmayan emeklilerimizin yüzünü güldürmek, ikinci baharı müjdelemektir” dedi.

Emeklilerin, daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya konutun bulunmaması, il sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Hane gelirinin en fazla 3 bin 200 Lira olması şartlar arasında yer alıyor.

Tags : , , , ,

Konut Kredisi Çekmeden Önce Mutlaka Okuyun

Konut kredilerinde yeni dönem başladı. İhtiyaç kredisi sözleşmelerinin ardından konut kredisi sözleşmelerinde de tüketiciyi koruyan yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bankalardan konut kredisi kullanmak isteyenlerin yeni düzenlemeleri mutlaka okuyup bilgilenmesi gerekiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 6 ay sonra belirlenen “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”ne göre, başta bankalar olmak üzere tüm konut finansmanı kuruluşları, kredinin koşullarını içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce müşteriye vermek zorunda olacak. Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecek.

Kredi kullanıcısının yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yapılamayacak. Müşterinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, banka tarafından kabul edilecek. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak ve zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı olacak. Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Konut kredisi kullanan müşteri, bankaya borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Bu hallerde, banka, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.

Erken Ödeme Tazminatında Yeni Düzenleme

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, banka, kredi kullanandan erken ödeme tazminatı talep edebilecek.

Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından bankaya erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde & 1’ini, aşanlarda ise yüzde 2’sini geçemeyecek. Erken ödeme tazminat tutarı hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacak. Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanırken, tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu tarih tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecek.

Konut kredilerinde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde, kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilecek.

Konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecek. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihteki oran, tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek.

Temerrüd ve Masraflar

Kredi kullananın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda banka, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak bankanın bütün edimlerini ifa etmiş olması ve kredi kullananın da birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için kredi kullanan kişiye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Konut kredisi sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının yer alması zorunlu olacak. Faiz oranının değişken olarak belirlendiği konut kredisi sözleşmelerinde, banka, sözleşme öncesi bilgi formuna ek olarak borçlanma faizinde önemli bir artış olmasının doğurabileceği olası riskler göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek yeni bir yıllık maliyet oranına ilişkin bilgiyi vermek zorunda tutulacak.

Konut kredisi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin geri ödenmesi ile kapanacak. Kredi kullananın açık talimatı olmaksızın konut kredisi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı açılamayacak.

Konut kredisi sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecek.

Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için banka tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak banka olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemeyecek. Kredi kullanan kişinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği kendisine verilecek.

Tags : , , , ,

Banka İpotekli Konut Başkasına Satılabilir mi?

Banka İpotekli Konut Başkasına Satılabilir mi?

Diyelim ki, bir bankadan konut kredisi kullandınız. Bir süre düzenli ödeme yaptıktan sonra işleriniz ters gitti ve kredi geri ödemesinde zorlanmaya başladınız. Çareyi de o konutu bir başkasına satmakta buldunuz. Komut üzerinde banka ipoteği olduğunu biliyorsunuz. İpotekli olmasına rağmen satmanız mümkün müdür, buna yasal bir engel var mıdır?

Konut kredisi kullanılarak alınan evlerde bankaların ipoteği vardır. Konut kredisi kullanılırken banka tarafından bu işlem mutlaka yapılır. Ancak böyle olması, banka ipotekli bir konutun başkasına satılamayacağı anlamına gelmez. Konut kredisiyle ev alan bir kişi, ipotekli olsa da bunu bir başkasına satabilir.

Yasal olarak herhangi bir engel olmamakla birlikte banka ipotekli bir konutu satın almak, alıcı açısından bir risktir. Kredi borcu kapanmamış bir evi satın alıyorsanız, paranızı ve sermayenizi riske atıyorsunuz demektir. Başka bir deyişle, banka ipotekli bir evin satışında satan kişi açısından bir sorun yoktur ama alan için risk taşıyabilir.

Diyelim ki, konut kredisi kullanan bir kişi, kötü senaryoya denk geldi ve bankaya borcunu ödeyemez duruma düştü. Böyle durumda o kişinin yapacağı şey, evini satacağı müşteriyi bulmak, bankayla da görüştükten sonra bankaya kredi borcunu kapatmaktır.

60 ay veya 120 ay vadeyle alınmış bir konut kredisinin erken kapatılmasında bankaların uyguladığı bir erken kapama ücreti vardır. Kapanacak borcun yüzde 2’si oranında olan erken kapama ücretini her banka mutlaka tahsil eder. Erken kapamanın başka da bir cezası yoktur. Yeter ki o evi satın alacak bir müşteri bulunsun…

Bu noktada önerimiz, konut kredisi kullandığınız bankanıza müşteriyle beraber gitmenizdir. Müşterinin de o bankadan kredi kullanması için başvuru yapılabilir. Bankacılar size zorluk çıkartmak yerine, bu konuda kolaylık sağlayacaklar, gerekli yönlendirmeleri mutlaka yapacaklardır.

Tags : , , , ,

Her Ev İçin Konut Kredisi Alınabilir mi?

Her Ev İçin Konut Kredisi Alınabilir mi?

Türkiye’de mortgage yasası, dünyadaki örneklerinden biriz daha farklı çıkmıştı. Böyle olmasının nedeni, Türkiye’de gerçek anlamda çok iyi bir ev stoku bulunmamasaydı. Ülkemizde toplamda 17 milyon ev var ama bunların çoğu eski binalardır. Ayrıca kaçak olarak yapılan, deprem riski taşıyan çok fazla bina bulunuyor. Bunlar elendiği zaman gerçekten kaliteli konut stokları çok azdır. Yasa yapıcılar bunu bildikleri için inşaattan yapılan yapılara da konut kredisi kullandıracak şekilde düzenleme yaptılar.

Buna karşılık dünyada Türkiye’deki uygulama gibi bir örnek bulunmuyor. Dünyada mortgage (ya da konut kredisi) bitmiş eve kullanılır. Türkiye’de acil kaliteli ev ihtiyacı doğduğu için inşaattan da konut kredisi kullanmak mümkün… Tek koşulu ise kat irtifak tapusu olması…

Kat irtifak tapusu olan evlere konut kredisi kullandırıldığı için bu tapu çok önemlidir. Ancak ileride ikincil piyasalarda işlem yapılabilmesi için kat mülkiyetine dönüştürülmesi büyük önem taşır. Konut kredisi ile alınmış kat irtifaklı bir yapının daha sonra satılabilmesi için ev tapusunun kat mülkiyetine dönüştürülmesi gerekir.

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farka gelince… kat irtifakı, inşaat yapılırken inşaat izni alındıktan sonra bağımsız bölümlere ayrılması uygulamasıdır. Kat mülkiyeti ise resmi devlet kurumlarından oturma izni alındıktan sonra tapuda yapılan ikinci işlemdir. Mortgage yasasına göre kat irtifaklı yapılar için konut kredisi kullanılması mümkündür ama insanlar kat mülkiyetli yapıları daha çok tercih ederler. Bunun nedeni ise, kat mülkiyeti tapusu alınmış, gerekli yaşam standartları sağlanmış bir yapının gerektiğinde satılması daha kolay olmasıdır.

Tags : , , , , ,