Konut Kredisi Çekmeden Önce Mutlaka Okuyun

Konut kredilerinde yeni dönem başladı. İhtiyaç kredisi sözleşmelerinin ardından konut kredisi sözleşmelerinde de tüketiciyi koruyan yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bankalardan konut kredisi kullanmak isteyenlerin yeni düzenlemeleri mutlaka okuyup bilgilenmesi gerekiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 6 ay sonra belirlenen “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”ne göre, başta bankalar olmak üzere tüm konut finansmanı kuruluşları, kredinin koşullarını içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce müşteriye vermek zorunda olacak. Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecek.

Kredi kullanıcısının yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yapılamayacak. Müşterinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, banka tarafından kabul edilecek. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak ve zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı olacak. Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Konut kredisi kullanan müşteri, bankaya borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Bu hallerde, banka, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.

Erken Ödeme Tazminatında Yeni Düzenleme

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, banka, kredi kullanandan erken ödeme tazminatı talep edebilecek.

Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından bankaya erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde & 1’ini, aşanlarda ise yüzde 2’sini geçemeyecek. Erken ödeme tazminat tutarı hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacak. Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanırken, tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu tarih tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecek.

Konut kredilerinde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde, kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilecek.

Konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecek. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihteki oran, tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek.

Temerrüd ve Masraflar

Kredi kullananın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda banka, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak bankanın bütün edimlerini ifa etmiş olması ve kredi kullananın da birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için kredi kullanan kişiye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Konut kredisi sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının yer alması zorunlu olacak. Faiz oranının değişken olarak belirlendiği konut kredisi sözleşmelerinde, banka, sözleşme öncesi bilgi formuna ek olarak borçlanma faizinde önemli bir artış olmasının doğurabileceği olası riskler göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek yeni bir yıllık maliyet oranına ilişkin bilgiyi vermek zorunda tutulacak.

Konut kredisi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin geri ödenmesi ile kapanacak. Kredi kullananın açık talimatı olmaksızın konut kredisi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı açılamayacak.

Konut kredisi sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecek.

Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için banka tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak banka olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemeyecek. Kredi kullanan kişinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği kendisine verilecek.

Tags : , , , ,

0 thoughts on “Konut Kredisi Çekmeden Önce Mutlaka Okuyun”

Bir Yorum Yazın

Devamını oku:
Denizbank’tan Esnafa 125.000 Lira Esnek Vadeli Kredi Fırsatı

Denizbank esnafın içinde bulunduğu nakit sıkıntısını gidermek ve nefes aldırmak için yeni kredi kampanyalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Televizyon reklamlarında...

İhtiyaç Kredisi kullanırken en çok yapılan 10 hata

İhtiyaç kredisi kullanmak çoğu zaman can simidi gibidir. Neye ihtiyacınız olduğunu, nereye harcayacağınızı biliyorsanız ve ödeme gücünüzü de doğru hesapladıysanız...

Kapat